Mindaug g. 18, Kėdaimniai (Atžalyno gim,nazijos sporto salė)